Bram Meijer

Bram Meijer

Wijkagent


Ik ben Bram Meijer, wijkagent van de Postjesbuurt en dus ook van de Corantijnschool. Ik ben voor de school het aanspreekpunt vanuit de politie. Jullie kunnen mij wel eens tegenkomen op de school. De aanwezigheid van de politie wordt vaak geassocieerd met een incident. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Om het doel van mijn aanwezigheid duidelijk te maken, citeer ik een passage uit de visie ‘Politie en Schoolveiligheid’:

“De politie wil meer investeren in vroegsignalering en preventie van jeugdproblematiek, en daar zijn waar de jeugd is. Denk dan bijvoorbeeld aan het tijdig signaleren van een zorgelijke situatie van een kind zodat op tijd kan worden ingegrepen of doorverwezen naar de benodigde hulp.

De politie vindt het belangrijk om te weten wat er speelt onder kinderen en jongeren, zodat we er voor hen en hun omgeving kunnen zijn als dat nodig is. We halen kennis en indrukken over jeugdigen en hun gezinssituatie onder meer uit de wijk en straat. De wijkagent speelt daarbij een belangrijke rol. Het is van belang om deze inzichten daar waar nodig te delen met school, om gezamenlijk een beter en breder beeld te krijgen van de leefwereld van jongeren en de mogelijke risico’s, om vandaar -samen- de nodige maatregelen te kunnen nemen.

De politie wil dus op scholen komen en met medewerkers en de leerlingen een goede en betrouwbare relatie onderhouden. Niet alleen als er incidenten zijn, maar vooral ook als er geen problemen zijn, om de drempel naar contact met de politie zo laag mogelijk te maken. De politie wil investeren ook in contact op een zo vroeg mogelijk moment, namelijk als kinderen nog op de basisschool zitten. Ze is niet alleen voor school, maar ook voor leerlingen een betrouwbare partner als het gaat om hun veiligheid.”

Wilt u iets melden bij mij of bespreken met mij?. Dan kunt u een contactverzoek indienen via www.politie.nl of 0900-8844.

Terug

Corantijnstraat 2

1058 DD Amsterdam

020 – 618 4430

info@nullobscorantijn.nl