De procedure binnen onze school

3.De procedures binnen onze school met betrekking tot zorg

Onze school heeft een ondersteuningsstructuur vastgesteld, waarin de afspraken met betrekking tot de ondersteuning van leerlingen beschreven staan. Deze structuur is gebaseerd op de uitgangspunten van de 1- zorgroute. Het Handelingsgericht Werken (HGW) en het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen staan hierbij centraal. We onderscheiden vijf zorgniveaus. Een beschrijving van deze zorgniveaus kunt u vinden in de bijlage (zie bijlage 1: ondersteuningsniveaus). Hier staat op elke niveau uitgewerkt wat van de groepsleerkrachten wordt verwacht.

Terug

Corantijnstraat 2

1058 DD Amsterdam

020 – 618 4430

info@nullobscorantijn.nl