Samenwerking met ouders

4. Samenwerking met ouders

 

Samenwerking en informatie-uitwisseling met de ouders van onze leerlingen is van groot belang.

Wij gaan als volgt te werk:

· Bij aanmelding op school vragen wij de ouders om informatie tijdens het intakegesprek (o.a.

over leesproblemen / dyslexie in de familie)

· De ouders worden tijdens een oudergesprek ingelicht over de ondersteuning die hun kind krijgt en op welk instructieniveau dit plaats vindt.

· Met ouders wordt de inhoud van de hulp besproken in het groepsplan en ouders krijgen tips

en informatie over de aanpak thuis.

· Met de ouders vindt een gesprek plaats als hun kind overgaat van ondersteuningsniveau 2 naar ondersteuningsniveau 3. De informatie van de ouders over de achtergronden van hun kind is wezenlijk. Er wordt actieve medewerking gevraagd van de ouders om de hulp op school te ondersteunen.

· Bij een aanmelding voor een extern onderzoek is formele toestemming van de ouders noodzakelijk.

Terug

Corantijnstraat 2

1058 DD Amsterdam

020 – 618 4430

info@nullobscorantijn.nl