Hulp bij leesproblemen

6. Hulp bij leesproblemen

 

Ondersteuningsniveau 1

Voor het basisaanbod op ondersteuningsniveau 1 op onze school maken we gebruik van verschillende methoden (groep 1 t/ m 8).

 

Ondersteuningsniveau 2

Op ondersteuningsniveau 2 wordt er - naast de gewone reguliere instructie - gewerkt met een geïntensiveerde aanpak. Deze aanpak bestaat uit extra instructie en begeleiding bij de inoefening. De hulp op ondersteuningsniveau 2 in de klas wordt gegeven door de groepsleerkracht. Alle groepsleerkrachten van onze school hebben hun klassenorganisatie zo ingericht dat het geven van deze extra hulp mogelijk is. Zij kunnen de hulp op basis van een groepsplan zelfstandig organiseren en uit voeren.

Ondersteuningsniveau 2 wordt geboden aan alle leerlingen die niet de minimumdoelen halen, dat wil zeggen aan de leerlingen die op de Drie Minuten Toets (technisch lezen op woordniveau) en/of de spellingtoets IV / V score behalen en als er sprake is van een onvoldoende beheersing van het beoogde AVI- niveau van dat moment.

Ondersteuningsniveau 3

 Leerlingen met (ernstige) leesproblemen krijgen - afhankelijk van hun problematiek - de volgende

begeleiding:

· Het aanbod op zorgniveau 1 en 2 blijft gehandhaafd. Het gaat hierbij om preteaching, reteaching, verlengde instructie, herhaling, individuele toegespitste instructie of inoefening zoals beschreven in het groepsplan.

· Het aanbod op zorgniveau 3 wordt extra uitgevoerd. Deze toegespitste hulp op maat wordt beschreven in een individueel handelingsplan of de leerling wordt als aparte groep in het groepsplan aangemerkt. Uit de beschrijving van de begeleiding moet duidelijk blijken dat voor de bewuste leerling toegespitste hulp is gegeven, die gebaseerd is op een degelijke analyse van de problematiek.

Op ondersteuningsniveau 3 voldoet de begeleiding aan de volgende criteria:

· Er wordt extra instructie – en inoefentijd per week gegeven

· De begeleiding is op maat gesneden en de instructie toegespitst

· Er wordt gebruik gemaakt van erkende materialen en methodieken / methoden (zie protocollen leesproblemen en dyslexie).

Als de ouders particuliere Remedial Teaching (RT) buiten de school willen opstarten, gaan wij als school ervan uit dat deze externe behandelaar met ons in overleg treedt en bereid is om samen te werken. 

Terug

Corantijnstraat 2

1058 DD Amsterdam

020 – 618 4430

info@nullobscorantijn.nl