Diagnostiek/onderzoek

7. Diagnostiek/Onderzoek

 

Als - na evaluatie - blijkt dat een half jaar hulp op zorgniveau 3 niet het gewenste effect heeft gehad /niet het gestelde doel behaald is, wordt doorgegaan naar zorgniveau 4. Wij kunnen dan een (ernstig) vermoeden van dyslexie uitspreken.

Een school kan zelf geen dyslexieverklaring afgeven, dit is voorbehouden aan geregistreerde GZ psychologen met dyslexie-expertise.

School vraagt in samenwerking met de ouders een dyslexieonderzoek aan bij een externe instantie. Een dyslexieverklaring kan nuttig zijn i.v.m. het aanschaffen van compensatiemiddelen voor dyslectische leerlingen en voor hulp in het voortgezet onderwijs. Ook kan de diagnose dyslexie voor een leerling en / of zijn ouders een opluchting betekenen en de emotionele gevolgen van het probleem beperken. Tevens kan met een verklaring dyslexiebehandeling door externen, vergoed worden door de verzekering.

Er zijn verschillende mogelijkheden om onderzoek te bekostigen:

· Door de Zorgverzekeraar van de ouders. Om voor vergoede diagnostiek in aanmerking te komen moet voldaan zijn aan strikte criteria; er moet een vermoeden bestaan van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) en de vergoeding is leeftijdgebonden. Ouders worden voor informatie verwezen naar hun zorgverzekeraar.

De strikte criteria:

- Er moet sprake zijn van 3 achtereenvolgende keren een V score op de DMT toets* en onvoldoende vooruitgang na minstens een half jaar intensief remediëren (*het gaat hier om de score op kaart 1, 2 en 3 samen, de afzonderlijke kaarten mogen dan nog wel een IV score bevatten).

- Er wordt ook voldaan aan de strikte criteria als er drie achtereenvolgende keren een V score wordt behaald op de toets spelling (Cito) in combinatie met 3x een IV score op de DMT (score op kaart 1 ,2 en 3 samen). Ook in dit geval moet er sprake zijn van onvoldoende vooruitgang na minstens een half jaar intensief remediëren.

· Voor leerlingen die niet in aanmerking komen voor vergoede diagnostiek door de zorgverzekering kan een regulier dyslexieonderzoek aangevraagd worden. Ouders kunnen dan zelf een onderzoek bekostigen. Op het moment dat duidelijk is dat er sprake is van dyslexie zal de school in een gesprek met ouders de vervolgaanpak bespreken. De leerling wordt in het groepsplan apart genoemd en/of krijgt een plan van aanpak. Als er ook sprake zal zijn van behandeling door externen, worden hierover heldere afspraken gemaakt.

Terug

Corantijnstraat 2

1058 DD Amsterdam

020 – 618 4430

info@nullobscorantijn.nl