Ondersteuningsniveaus op OBS Corantijn

Ondersteuningsniveaus op OBS Corantijn

Er zijn vijf niveaus van ondersteuning in het primair onderwijs. Vier daarvan zijn mogelijk op in het reguliere onderwijs, dus ook op OBS Corantijn. Hieronder wordt elk niveau kort toegelicht, wat dit betekent voor de cyclus van het Handelingsgericht Werken (=HGW).

Ondersteuningsniveau HGW-cyclus

1: Algemene ondersteuning: Beschreven in het groepsplan als de basisgroep

2: Extra ondersteuning: Beschreven in het groepsplan in twee clustergroepen:

-verlengde instructie

-verkorte instructie

3: Speciale ondersteuning na intern onderzoek:  Leerlingen die na de groepsbespreking met de Intern Begeleider (IB’er) verder in kaart worden gebracht door groepsleerkracht en/of IB’er. Voor deze leerlingen wordt extra zorg georganiseerd in een groepje of individueel handelingsplan.

4: Speciale ondersteuning door externen: Kinderen die vanuit de groepsbespreking worden ingebracht in de leerlingbespreking of het multidisciplinaire zorgbreedteoverleg (ZBO). Van daaruit zullen kinderen door externen worden onderzocht en/of begeleid (Ambulant Begeleider, ergotherapeut/fysiotherapeut enz.)

5: Externe verwijzing: Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs door middel van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Terug

Corantijnstraat 2

1058 DD Amsterdam

020 – 618 4430

info@nullobscorantijn.nl