Inleiding

1.Inleiding Onze school heeft de overtuiging dat leren lezen een van de belangrijkste pijlers is voor schoolsucces. Wij vinden het van belang dat extra faciliteiten geboden worden aan kinderen die dreigen achter te raken op het gebied van de geletterdhe...

Lees verder

Wat is dyslexie?

2.Wat is dyslexie? De adviescommissie van de Gezondheidsraad en de Stichting Dyslexie definiëren dyslexie als volgt: ‘Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepas...

Lees verder

De procedure binnen onze school

3.De procedures binnen onze school met betrekking tot zorg Onze school heeft een ondersteuningsstructuur vastgesteld, waarin de afspraken met betrekking tot de ondersteuning van leerlingen beschreven staan. Deze structuur is gebaseerd op de uitgangspunte...

Lees verder

Samenwerking met ouders

4. Samenwerking met ouders   Samenwerking en informatie-uitwisseling met de ouders van onze leerlingen is van groot belang. Wij gaan als volgt te werk: · Bij aanmelding op school vragen wij de ouders om informatie tijdens het intakegesprek...

Lees verder

Signaleren van dyslexie

5. Signaleren van dyslexie Algemeen Op onze school gaan we uit van de professionaliteit van de leerkracht. Hij/zij gaat dagelijks met de leerlingen om, ziet hoe ze werken en leren, weet hoe hun vooruitgang is en hoe ze zich emotioneel ontwikkelen. Daarn...

Lees verder

Hulp bij leesproblemen

6. Hulp bij leesproblemen   Ondersteuningsniveau 1 Voor het basisaanbod op ondersteuningsniveau 1 op onze school maken we gebruik van verschillende methoden (groep 1 t/ m 8).   Ondersteuningsniveau 2 Op ondersteuningsniveau 2 wordt er - na...

Lees verder

Diagnostiek/onderzoek

7. Diagnostiek/Onderzoek   Als - na evaluatie - blijkt dat een half jaar hulp op zorgniveau 3 niet het gewenste effect heeft gehad /niet het gestelde doel behaald is, wordt doorgegaan naar zorgniveau 4. Wij kunnen dan een (ernstig) vermoeden van dy...

Lees verder

Ondersteuningsniveaus op OBS Corantijn

Ondersteuningsniveaus op OBS Corantijn Er zijn vijf niveaus van ondersteuning in het primair onderwijs. Vier daarvan zijn mogelijk op in het reguliere onderwijs, dus ook op OBS Corantijn. Hieronder wordt elk niveau kort toegelicht, wat dit betekent voor ...

Lees verder

Signalen van dyslexie

signalen van dyslexie Signalen/ kenmerken die op dyslexie kunnen wijzen Algemene zaken Het is van belang gehoor- en gezichtsproblemen uit te sluiten Erfelijkheid speelt een rol: als er lees- en of spellingproblemen in de familie voorkomen heeft een ...

Lees verder

Wat kunnen wij bieden?

10. Wat kunnen wij op OBS Corantijn bieden aan leerlingen met dyslexie (met een dyslexie-verklaring)  Dit hoofdstuk volgt nog....

Lees verder


Corantijnstraat 2

1058 DD Amsterdam

020 – 618 4430

info@nullobscorantijn.nl