Nieuwsbrief 2 september 2020

 

Jeugdfonds Sport

"Meedoen = meer kansen", dat is het motto van het Jeugdfonds Sport. Sporten geeft plezier met anderen, versterkt het zelfvertrouwen en bevordert een gezonde levensstijl. Kinderen in de leeftijd van 2 t/m 17 jaar komen in aanmerking voor een vergoeding van het Jeugdfonds Sport mits u aan de volgende voorwaarden voldoet:

• uw gezin is in het bezit van een stadspas;

• de hoogte van uw besteedbaar gezinsinkomen is maximaal 120% van het minimuminkomen (geldt ook voor ZZP'ers);

• u bent niet in staat om de sport te betalen door bijvoorbeeld schuldsanering of het ontbreken van een verblijfsstatus.

Als u één van bovenstaande vragen met "ja" kunt beantwoorden kan een aanvraag worden ingediend.

Dit kunt u op twee manieren doen:

1: via een intermediair. Dit is een persoon die betrokken is bij de ontwikkeling en/of opvoeding van uw kind, zoals de gymdocent, leerkracht, ouder- en kindadviseur, combinatiefunctionaris of hulpverlener via jeugdzorg;

2: zelf online via: www.stichtingsina.nl. Ga voor de spelregels en meer informatie naar: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/amsterdam-sport/.

 

Studiedag

Maandag 7 september is een studiedag. De leerlingen zijn dan vrij

Terug

Corantijnstraat 2

1058 DD Amsterdam

020 – 618 4430

info@nullobscorantijn.nl