Nieuwsbrief 16 september 2020

Wat hebben we gedaan tijdens de studiedag op 7 september?

Taakspel

We hebben onze eerste scholing gehad op Taakspel.                                      Hoewordt Taakspel gespeeld? 
Taakspel is een spel dat leerlingen spelen in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De leerkracht en de leerlingen bespreken welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De teams krijgen voordat ze beginnen een aantal kaarten. Wanneer ze voldoende kaarten overhouden als het spel is afgelopen, komen ze in aanmerking voor de  - vooraf besproken - beloning. 
 
Klassenregels

                                                                                                    
Met Taakspel houden leerlingen zich beter aan klassenregels. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een prettiger klassenklimaat. 
 
Doelen   

                                                                                                          
Het doel van Taakspel is dat onrustig en storend gedrag afneemt. Hierdoor kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter en taakgerichter werken. De leerkracht geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.  

Dyslexie 

We hebben het beleid op dyslexie op de Corantijn besproken. We gaan hier de komende tijd mee verder, het beleid is al deels terug te vinden op onze nieuwe website en de aanpassingen zullen worden toegevoegd. 

Grensoverschrijdend gedrag                                                                         

We hebben het over grensoverschrijdend gedrag gehad. Wat is wel en niet toelaatbaar. En we willen snel ouders erbij betrekken als hun kind gedrag vertoont wat niet de bedoeling is, zodat we goed kunnen samenwerken en de juiste hulp kunnen bieden. 

Corona 

We hebben afspraken gemaakt rondom corona, de klassenbezetting en wat kinderen thuis kunnen doen doordat zij zelf thuis moeten blijven of omdat er geen leerkracht voor de klas staat. U wordt steeds op de hoogte gehouden door e-mails vanuit de directie. 

Schoolpraat

We zien dat steeds meer ouders zich aanmelden, dat is heel fijn. We vragen nu aan alle ouders om zich zo spoedig mogelijk aan te melden. Mocht u hulp nodig hebben, vraag het aan andere ouders of aan onze leerkrachten. Er worden al leuke berichtjes met foto's of zelfs filmpjes geplaatst, zodat u kunt zien hoe het in de klas van uw kind is. 

Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage                                  

Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee voor het schooljaar 2020/2021 de vrijwillige ouderbijdrage betalen. Ga met de Stadspas van uw kind naar Maaike Ottenhoff. Zij scant de Stadspas. De gemeente betaalt het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, aan school.

Van 30 september t/m 11 oktober is het weer Kinderboekenweek!   

Onder het motto En toen? gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Tijdens deze week worden er verschillende voorstellingen en workshops gegeven voor alle groepen.

Actie Kinderboekenweek                                                                   

Tijdens de Kinderboekenweek is er een leuke actie voor basisscholen bij boekhandel Hoogstins. De actie is als volgt: klanten die tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek kopen kunnen de bon inleveren op school bij de administratie. Aan het eind van de Kinderboekenweek levert de school alle bonnen bij Hoogstins in en zij tellen ze bij elkaar op. De school mag dan voor 15% van het totaalbedrag boeken bij Hoogstins komen uitzoeken voor de schoolbibliotheek.  

Studiedag en herfstvakantie                                                            

Vrijdag 9 oktober is een studiedag. De leerlingen zijn dan vrij. Daarna begint de herfstvakantie t/m 16 oktober. Maandag 19 oktober zijn de leerlingen weer welkom op school.

Terug

Corantijnstraat 2

1058 DD Amsterdam

020 – 618 4430

info@nullobscorantijn.nl