Nieuwsbrief 30 september 2020

Ouder- en Kindteam op de basisschool

Heb je vragen over de opvoeding of het opgroeien van je kind? Of heb je zorgen over de situatie thuis of op school? In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Hier kan je altijd terecht, bijvoorbeeld bij de ouder- en kindadviseur die op vaste momenten aanwezig is. De professionals van het Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van school. Afspreken kan op school, in de wijk of thuis.

Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken), de gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding, verlies) of ouderproblematiek zoals verslaving. Samen kijk je dan wat er speelt en wat bij jullie past. Wil je alleen wat informatie en advies? Gesprekken of begeleiding van de jeugdpsycholoog, jeugdarts of jeugdverpleegkundige? Misschien een training voor kind of ouder? Bespreek het samen. Je kunt je via de leerkracht of de Intern begeleider van de Corantijn aanmelden. Maar je kan ook zelf rechtstreeks contact opnemen met Wineke Schuller op 06-36099716 of  via  w.schuller@oktamsterdam.nl.

Gezondheidsonderzoeken op school

Ieder jaar biedt de jeugdgezondheidszorg van het Ouder- en Kindteam ondersteuning aan ouders op het gebied van de gezondheid en ontwikkeling van de kinderen op school. Ouders krijgen hier tijdig informatie over. Voor vragen over de ontwikkeling en gezondheid van je kind ben je welkom bij jeugdverpleeg- kundige Patricia Protiar of jeugdarts Niels Penning.

Altijd welkom

Je kan ook langsgaan bij het Ouder- en Kindteam in jouw wijk. Lees meer op oktamsterdam.nl. Hier kan je ook (anoniem) chatten, het adres opzoeken van het team in jouw wijk en de gegevens van de ouder- en kindadviseur op school.    Je bent welkom!

Te laat komen

Helaas komen er te veel kinderen te laat. De kinderen zijn te laat als zij niet vóór 8.30 uur in de klas zijn. Wij vragen u dus om uw kind echt om 8.20 uur te brengen of te zorgen dat zij dan op school zijn. Dan hebben zij de tijd om rustig naar boven te gaan en naar hun klas te gaan. Het is vervelend voor uw kind om te laat te komen; ze missen de start van de dag, de uitleg van de leerkracht en het praatje met vriendjes en vriendinnetjes. Daarnaast is het voor de andere kinderen in de klas en de leerkracht storend als er kinderen te laat binnen komen. Wij gaan 1 oktober de absentie van september doornemen en mocht u kind meer dan 3 x te laat zijn geweest, dan ontvangt u een brief die wij getekend terug willen. Mocht u kind daarna nog te veel te laat komen, dan wordt de leerplichtambtenaar ingelicht en kunt u een oproep krijgen.

Wij hopen dat alle kinderen vanaf nu weer op tijd op school komen. 

Schoolbibliotheek

Wij hebben veel mooie boeken ontvangen voor de schoolbibliotheek. Wij zullen deze nog aanvullen met geld vanuit de OR en met eigen schoolmiddelen. Nu willen wij het liefst de schoolbieb 5 dagen per week open laten zijn. Zoals u begrijpt is het lezen van boeken zeer belangrijk voor de leesontwikkeling van onze kinderen. Wij zijn nog op zoek naar ouders voor de dinsdagmiddag om de week van 12.30/13.00-14.15 uur en elke donderdag van 12.30/13.00-14.15 uur en op de woensdag van 11.00/11.30-12.30 uur. Wie vindt het leuk om kinderen te helpen bij het uitzoeken van een leesboek? Daarnaast het uitleensysteem te gebruiken en de bieb netjes te houden? Mocht je interesse hebben, laat het Mirjam weten: directeur@obscorantijn.nl

Schoolapp

Dit jaar zijn wij gestart met de schoolapp zoals u in eerdere e-mails heeft kunnen lezen. Er zijn al veel ouders die zich hebben aangemeld. Daar zijn wij heel blij mee. Graag verzoeken wij alle ouders om zich vandaag of morgen aan te melden. Naast dat u leuke foto's/filmpjes van de klas van uw kind ontvangt zult u ook belangrijke informatie ontvangen. Na de herfstvakantie wordt er alleen nog via de app gecommuniceerd als bijvoorbeeld de leerkracht niet kan komen en u verzocht wordt om uw kind thuis te houden. Als u deze berichten mist, dan komt uw kind dus voor niks op school en dat zou jammer zijn. Mocht u hulp nodig hebben, vraag het een andere ouder, de leerkracht of iemand anders van het team. Wij helpen u graag!

Download link voor Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frisbee.schoolpraatobscorantijn

Download link voor iOS:

https://itunes.apple.com/nl/app/schoolpraat/id702843284?mt=8

Kies bij de iOS app voor: Vind de vijf dichtstbijzijnde scholen.

OBS Corantijn staat dan waarschijnlijk bovenaan.

Kies daarna bij Icoon instellen voor Ja.

Na het openen van deze app wordt gevraagd of u een account wilt aanmaken. Allereerst wordt het mailadres gevraagd waarop u bij de school bekend bent; dit is ook het adres waar u deze mail op ontvangt. Daarna kunt u het account verder afmaken en ontvangt u een verificatiemailtje. In deze e-mail moet u uw account activeren.

Terug

Corantijnstraat 2

1058 DD Amsterdam

020 – 618 4430

info@nullobscorantijn.nl