Nieuwsbrief 31 maart 2021

Portfoliogesprekken

Door de lockdown zijn alle gesprekken verschoven. In de komende periode zijn de gesprekken. Alle ouders krijgen via de leerkracht een uitnodiging. De gesprekken vinden telefonisch, of via Teams (videobellen), of buiten op het schoolplein plaats. In uitzonderlijke gevallen vinden enkele gesprekken op school plaats.

Westacademie

De extra lessen van de Westacademie worden verlengd. De ouders van de leerlingen die al mee deden krijgen bericht van de Westacademie. Mocht u als ouder ook interesse hebben voor deelname van uw kind aan de Westacademie, dan vragen wij u het de leerkracht of directeur zo spoedig mogelijk te laten weten. Deelname is gratis, dit wordt gesubsidieerd. De kinderen krijgen op zaterdag 1,5 uur bijles in rekenen of technisch lezen en 1 uur sporten o.l.v. sportdocenten. Uiteraard worden de coronamaatregelen nageleefd. 

Schoolmelk

De levering van schoolmelk is met 2 weken verlengd. De laatste week is week 16. Er wordt ook weer karnemelk tegelijk met de melk geleverd. In week 14 wordt er ook yoghurt geleverd.

Meivakantie

Van maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei hebben de kinderen meivakantie. Maandag 10 mei begint de school weer.

Terug

Corantijnstraat 2

1058 DD Amsterdam

020 – 618 4430

info@nullobscorantijn.nl