Nieuwsbrief 14 april 2021

Studiedag 6 april

Tijdens de studiedag heeft ons team heel veel besproken met elkaar. We hebben onder andere het jaarplan geëvalueerd. We kwamen met elkaar tot de conclusie dat ondanks corona en de lockdown we heel veel doelen uit het jaarplan hebben behaald. Daar zijn wij heel trots op en willen dit graag met u delen.

  • We zijn tevreden over de invoering van de methode Staal en Actief Leren Lezen.
  • De start van Taakspel loopt goed in alle bouwen. Taakspel is een middel om de taakgerichtheid van de kinderen tijdens het leren in de klas te verbeteren. De kinderen leren in spelvorm gedrag te laten zien dat passend is voor de les. We ervaren in de klassen nu minder afleiding en storend gedrag en iedere leerkracht kan Taakspel nu inzetten.
  • Alle leerkrachten werken sinds dit jaar met Kindkans in het leerlingvolgsysteem. Deze applicatie is speciaal ontwikkeld voor passend onderwijs. Door het gebruik van deze applicatie kunnen we de ondersteuningsbehoeftes van een leerling goed samenvatten in een hulpvraag en vanuit deze hulpvraag het zorgproces voor een leerling in gang zetten.
  • We hebben een goede start gemaakt met het werken met ontwikkelingsperspectieven (OPP) voor leerlingen met achterstanden. Door het werken met OPP's kunnen we de ontwikkeling van een kind goed in kaart brengen en ons onderwijs beter laten aansluiten bij het niveau van het kind.

  • We zijn heel tevreden over het gebruik van de ouderapp Schoolpraat en de informatie op de website.

  • Het is gelukt om onze collectie biebboeken in de schoolbibliotheek uit te breiden.
  • Waar we ook trots op zijn wat goed loopt zijn: thematisch werken, kanjertraining, Kaleidoscoop en het NT2 onderwijs.
  • Het was fijn om van het team te horen dat we tevreden zijn over hoe we met elkaar in deze coronatijd hebben samengewerkt. Iedereen heeft zijn schouders eronder gezet, we hebben heel veel geleerd, waren flexibel en hebben samen de school draaiende weten te houden in een tijd waarin veel van iedereen gevraagd wordt.

Er zijn natuurlijk ook doelen uit het jaarplan die we dit jaar niet of deels hebben gehaald. We gaan kijken wat we dit jaar nog kunnen bereiken en anders nemen het mee naar volgend schooljaar. We gaan de komende tijd aan de slag om nieuwe speerpunten voor volgend schooljaar te formuleren.

Indeling volgend schooljaar

We hebben een eerste stap gezet in het maken van een klassenverdeling voor volgend schooljaar. We kunnen het plaatje nog niet rond maken omdat we nog meer gegevens nodig hebben. Het is bij de indeling fijn om rekening te houden met eventuele verhuizers dus mocht u nu al verhuisplannen hebben voor volgend schooljaar en als dat betekent dat uw kind dan naar een andere school gaat, wilt u dit dan z.s.m. kenbaar maken bij de directeur: directeur@obscorantijn.nl

Meivakantie  

Van maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei hebben de kinderen meivakantie. Maandag 10 mei begint de school weer.

Hemelvaartsdag en Administratiedag

Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei zijn de kinderen vrij.

Mondkapjes   

Het is al enige tijd verplicht dat de kinderen van de groepen 6 7, 7, 8A en 8B een mondkapje dragen als zij ’s ochtends de school betreden. Vaak zien wij kinderen zonder mondkapje binnenkomen. Soms is het een incident maar wij zien ook regelmatig dezelfde kinderen zonder mondkapje binnenkomen. Wij moeten ze dan vragen om weer naar huis te gaan om een mondkapje te halen wat vaak als gevolg heeft dat de kinderen te laat in de les komen. Daarom vragen wij u ’s ochtends voordat uw kind naar school gaat te controleren of hij/zij een mondkapje bij zich heeft. U kunt er ook een paar in de tas van uw kind stoppen.

Terug

Corantijnstraat 2

1058 DD Amsterdam

020 – 618 4430

info@nullobscorantijn.nl