Nieuwsbrief 9 juni 2021

Portfolio's

Alle kinderen zullen hun laatste portfolio in een mapje op woensdag 23 juni mee naar huis nemen.

Gesprekken

Het eind van het schooljaar komt steeds dichterbij. In de jaarplanning zijn voor dit schooljaar 3 portfoliogesprekken gepland, echter is de tweede ronde opgeschoven i.v.m. de lockdown. Omdat het nog maar kortgeleden is dat de leerkrachten van groep 3 t/m 8 met de ouders/verzorgers gesproken hebben over de voortgang van hun kind zullen voor de laatste ronde enkel indien dat noodzakelijk is op aanvraag gesprekken plaatsvinden. Wilt u een afspraak maken, dan vragen we u om een e-mail te sturen naar de leerkracht. Deze zal dan contact met u opnemen om een datum en tijd af te spreken. De leerkrachten van groep 1 en 2 hebben ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek; ook deze is facultatief.

Indeling volgend schooljaar

We zijn druk met de voorbereidingen voor de indeling voor volgend schooljaar bezig. Vrijdag 2 juli krijgt u per mail door bij wie uw kind volgend schooljaar in de klas komt. 

Nieuws vanuit de MR

Tijdens het afgelopen overleg van de MR met de directeur is aan de hand van de Cito-resultaten besproken hoe het gaat tijdens dit Coronajaar. Het algemene beeld is dat de kinderen vooruit zijn gegaan de afgelopen periode. Ook zijn de verschillende mogelijkheden besproken om klassen in te delen volgend schooljaar. De volgende MR-vergadering is dinsdag 29 juni; de MR staat open voor suggesties van onderwerpen die aandacht verdienen.

Voor het schooljaar 2021/2022 is het mogelijk om als ouder bij de MR betrokken te zijn. Lijkt het jou leuk om mee te denken en te beslissen over het beleid van school, meld je dan uiterlijk vrijdag 25 juni aan. Dit kun je doen via het emailadres mr@obscorantijn.nl, of door contact op te nemen met een van de huidige MR leden.

Ouderportaal Parnassys

Vanaf volgend schooljaar zal het ouderportaal van het digitale leerlingvolgsysteem opengesteld worden voor ouders/verzorgers. U krijgt dan een inlog en kunt de NAW gegevens van uw kind bekijken, maar ook wijzigingen. Ook kunt u dan de Cito-uitslagen van uw kind bekijken en de gesprekverslagen van de portfoliogesprekken of andere gesprekken. Na de vakantie volgt hier meer informatie over.

Kindervoorstelling Theater aan Huis

Tijdens het Huiskamerfestival Amsterdam geeft Theater aan Huis enkele kindervoorstellingen in de buurt voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Op 11 september zal deze voorstelling plaatsvinden om 11.00 uur in MidWest.  

De voorstelling is gratis toegankelijk, wel is reserveren nodig via de website: www.huiskamerfestival.nl. Op de website vindt u ook meer informatie.

Waterfeest en pleinfeest

Om het schooljaar een beetje feestelijk te kunnen afsluiten hebben we twee dagen iets leuks voor de kinderen bedacht: donderdag 1 juli een waterfeest  en donderdag 8 juli een pleinfeest!

Terug

Corantijnstraat 2

1058 DD Amsterdam

020 – 618 4430

info@nullobscorantijn.nl