Welkom bij OBS Corantijn

Op onze school zitten ongeveer 220 leerlingen in het schooljaar 2023-2024.

We hebben momenteel plaats in groep 1, 2, 3, 4, en 5.

Wij organiseren informatie-ochtenden in de school en het is ook mogelijk om een afspraak met de directeur te maken. Door de filmpjes en informatie op onze website proberen we een zo goed mogelijk beeld te laten zien hoe er op OBS Corantijn wordt gespeeld en gewerkt.

Door actief te leren en door nieuwe methodes en inzichten en door innovatie te omarmen creëren we ruimte voor talent en dat onze leerlingen leren met plezier. Zelfstandigheid van het kind staat centraal. Een plek waar alle ingrediënten aanwezig zijn voor de kinderen om zich te kunnen ontwikkelen tot een sociale en volwaardige persoonlijkheid.

Wist je dat:

  • Er geen rapporten zijn, maar portffoliogesprekken samen met de kinderen.
  • Veel leerstof thematisch wordt aangeboden.
  • We een gezonde school zijn en een traktatieprotocol hebben.
  • Een vakdocent voor muziek en bewegingsonderwijs hebben.
  • We een kanjertrainingschool zijn en zorgen voor een goed en veilig pedagogisch klimaat, waar kinderen zich sociaal en emotioneel kunnen ontwikkelen.
  • We een grote binnentuin hebben, waar de kleuters heerlijk kunnen spelen.
  • Er een vriendelijke sfeer hangt op school, waar de kernwaarden vertrouwen, veiligheid en wederzijds respect centraal staan. 


Corantijnstraat 2

1058 DD Amsterdam

020 – 618 4430

info@nullobscorantijn.nl