Welkom bij OBS Corantijn

Op onze school zitten bijna 260 leerlingen in het schooljaar 2020-2021

In de onderbouw hebben we momenteel plaats. We zijn gestart met 4 kleine onderbouwklassen met ongveer 12 kinderen. Daardoor hebben we veel tijd voor persoonlijke aandacht.

We hebben momenteel plaats voor kleuters!

Door de coronamaatregelen zijn er momenteel geen informatie-ochtenden, maar we hebben binnenkort een info-middag op het schoolplein en het is ook mogelijk om een afspraak met de directeur te maken. Door de filmpjes en informatie op onze website proberen we een zo goed mogelijk beeld te laten zien hoe er op OBS Corantijn wordt gespeeld en gewertk.

Door actief te leren en door nieuwe methodes en inzichten en door innovatie te omarmen creëren we ruimte voor talent en dat onze leerlingen leren met plezier. Zelfstandigheid van het kind staat centraal. Een plek waar alle ingredienten aanwezig zijn voor de kinderen om zich te kunnen ontwikkelen tot een sociale en volwaardige persoonlijkheid.

Wist je dat:

  • Er geen rapporten zijn, maar portffoliogesprekken samen met de kinderen.
  • Veel leerstof thematisch wordt aangeboden.
  • We een gezonde school zijn en een traktatieprotocol hebben.
  • Een vakdocent voor muziek en bewegingsonderwijs hebben.
  • Er vanaf groep 2 filosofielessen worden gegeven door een filosofiedocent.
  • We een kanjertraingschool zijn en zorgen voor een goed en veilig pedagogisch klimaat, waar kinderen zoch sociaal en emotioneel kunnen ontwikkelen.
  • We een grote binnentuin hebben, waar de kleuters heerlijk kunnen spelen.
  • Er een vriendelijke sfeer hangt op school, waar de kernwaarden vertrouwen, veiligheid en wederzijds respect centraal staan. 


Corantijnstraat 2

1058 DD Amsterdam

020 – 618 4430

info@nullobscorantijn.nl