Goed om te weten

Ouderbetrokkenheid

OBS Corantijn is een dynamische school: team, kinderen en ouders zijn voortdurend in ontwikkeling en beweging. OBS Corantijn ziet ouders als waardevolle partners in het voorbereiden van de kinderen op het voortgezet onderwijs en de huidige samenleving. O...

Lees verder

Ouder- en kind team

Kijk het Filmpje van het ouder-en en kindteam. Ouder- en Kindteam op de basisschool Heb je vragen over de opvoeding of het opgroeien van je kind? Of heb je zorgen over de situatie thuis of op school? In Amsterdam is aan iedere school een Ouder...

Lees verder

Basisondersteuning

In de basisondersteuning zorgen we ervoor dat we kinderen op hun eigen niveau toetsen. In het schooljaar 2019-2020 hebben we veel kinderen teruggetoetst om goed het niveau te bepalen en de leerstof daar ook op aan te laten sluiten. In het s...

Lees verder

Passend onderwijs

OBS Corantijn biedt passend onderwijs, maar dit moet wel realistisch zijn. Onze ambitie is om echt goed te kijken wat het best passend is voor een leerling. Het gaat nooit om één leerling, maar om alle leerlingen binnen een klas. &...

Lees verder

Voorschool

Per 1 augustus 2023 wordt Impuls Kinderopvang de nieuwe aanbieder van de voorschool (VVE) en buitenschoolse opvang (BSO) in de Rembrandtparkschool aan de Orteliusstraat 28. Voorschool en BSO De Groeiboom (zoals het vanaf 1 augustus heet) grenst aan het Re...

Lees verder

BSO

Per 1 augustus 2023 wordt Impuls Kinderopvang de nieuwe aanbieder van de voorschool (VVE) en buitenschoolse opvang (BSO) in de Rembrandtparkschool aan de Orteliusstraat 28. Voorschool en BSO De Groeiboom (zoals het vanaf 1 augustus heet) grenst aan het Re...

Lees verder