Nieuws

Kindervragenuur 20 januari van 16.30 uur tot 17.30 uur

Woensdag 6 januari 2021

Kinderen uit Amsterdam uit groep zeven en acht worden uitgenodigd om vragen in te sturen naar de gemeente over zaken die hen bezighouden. Via loting worden negen vragen geselecteerd, voor ieder lid uit het college van burgemeester en wethouders één vraag. Tijdens de gemeenteraad-take-over, die op 27 januari 2021 zal plaatsvinden, nemen kinderen plaats op de zitplaatsen van de raadsleden, waar zij hun vragen mondeling aan het college kunnen stellen. Kinderen mogen uiteraard doorvragen.

Of het vragenuur digitaal of fysiek plaatsvindt is nog afhankelijk van de Covid-19 maatregelen. Hierover zullen we de geselecteerde deelnemers tijdig informeren.


Terug