Nieuws

De Thuisles Student

Donderdag 7 januari 2021

De Thuisles Student

Nu we in lockdown zitten en ouders het druk hebben, is dit mogelijk een fijne hulp.

Een Thuisles Student helpt basisschoolleerlingen uit groep 3 t/m groep 8 met school opdrachten middels 1-op-1 begeleiding via een onlinekanaal (o.a. Zoom, Hangout, en Teams).

De Thuisles Student ondersteunt een leerling bij de opdrachten, bijvoorbeeld door:
- (aanvullende) uitleg te geven; samen opzoek te gaan naar eventuele struikelblokken; samen te oefenen zodat de leerling de stof zoveel mogelijk onder de knie krijgt.

Door wie?
De Thuisles Studenten zijn jongeren: veelal HBO- en WO-studenten en vanuit verschillende achtergronden (o.a. vanuit de Pabo, Social Work, Toegepaste Psychologie en Pedagogiek). Urban Talentz werft, begeleidt en matcht de Thuisles Student met de basisschoolleerlingen. 

Urban Talentz is een project van de Kandidatenmarkt. Een sociale organisatie die jongeren begeleidt om de sociale en economische zelfredzaamheid te versterken.

Contactgegevens en doorverwijzing 
Ouders kunnen hun kind aanmelden middels het inschrijfformulier (bijgevoegd in de bijlage). Dit formulier kan opgestuurd worden naar welcome@urbantalentz.nl. Wij nemen contact op met de ouders om te kijken wat wij voor het kind kunnen betekenen. Deelname is kosteloos. Wilt u meer informatie? Dan kunt u een mailtje sturen naar welcome@urbantalentz.nl of even bellen naar 020 716 38 48.


Terug