Nieuws
Ouderbijdrage voor feestjes, activiteiten en schoolreisje

Ouderbijdrage voor feestjes, activiteiten en schoolreisje

Woensdag 10 november 2021

Na de versoepelingen van de coronamaatregelen kon school dit jaar een aantal activiteiten/uitstapjes inplannen. Ook dit schooljaar organiseren wij weer veel leuke activiteiten op de Corantijn: onder andere de klassenuitstapjes, het sinterklaas- en kerstfeest, Kolder op ’t Plein, sportdag en het schoolreisje. Dit wordt in zijn geheel betaald vanuit de ouderbijdrage.

De ouderbijdrage is € 63,00 per kind per schooljaar. Wij willen u vragen uw bijdrage(n) zo snel mogelijk te betalen. Nu maatregelen nihil van kracht zijn, wensen wij mooie activiteiten/feestdagen voor uw kind(eren) te kunnen organiseren met uw bijdrage.

Betalen kan op 3 manieren:

1. Het bedrag in 1 keer overmaken - graag voor 30 november 2021.

2. Het bedrag in 3 termijnen overmaken: 1 e termijn – € 21,00 per kind - uiterlijk binnen op 30 november 2021; 2 e termijn – € 21,00 per kind - uiterlijk binnen op 20 januari 2022; 3 e termijn – € 21,00 per kind - uiterlijk binnen op 28 maart 2022; Het rekeningnummer is: IBAN-nummer NL23 INGB 0004 8809 37 - per kind € 63,00 Ten name van: Oudercommissie basisschool Corantijn Onder vermelding van: de voor- en achternaam en groep van uw kind(eren).

3. Het bedrag met uw Stadspas betalen. Ga met de Stadspas van uw kind naar Maaike Ottenhoff. Zij scant de Stadspas. De gemeente betaalt het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, aan school. Laat de pas a.u.b. voor 30 november 2021 scannen.

U kunt hier de Stadspas gratis aanvragen. Het is niet mogelijk met een automatische incasso te betalen. 

Minimuminkomen? Als u een minimuminkomen heeft, kunt u een scholierenvergoeding aanvragen bij de gemeente Amsterdam. Daarmee kunt u o.a. de ouderbijdrage en andere schoolkosten voor uw kind(eren) betalen.

Meer informatie vindt u op www.amsterdam.nl/pakjekans

Heeft u vragen? Stuur dan een mailtje aan: penningmeesterORcorantijn@gmail.com

Vriendelijke groeten,

Namens de ouderraad, Arnoud & Shanice Penningmeesters OR


Terug