Nieuws

Herinnering betaling ouderbijdrage (groep 1 t/m 8)

Woensdag 24 november 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Er zijn al meerdere activiteiten (deels) betaald door de ouderbijdrage. Dit schooljaar hebben we onder andere het budget besteed aan Duinrell, Sint Maarten lampionnenoptocht, ouders ontmoeten ouders, koffie-ochtend. En natuurlijk komen het Sinterklaasfeest en kerstfeest er ook bijna aan.

Het bedrag is aangepast voor dit schooljaar en vastgesteld op € 63,00 per kind.

Zoals eerder gecommuniceerd is er ook vanuit het budget van vorig jaar nog geld beschikbaar voor extra kleinschalig opgezette activiteiten voor dit schooljaar. 

De OR werkt op dit moment aan ideeën en een planning voor deze extra activiteiten per klas. Ook gaan we een deel van het overschot besteden aan nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek.

Voor kinderen die op kamp gaan (alleen groep 8) zal bovenop de reguliere ouderbijdrage van € 63,00 (per kind) nog een aanvullend bedrag worden gevraagd. Over de exacte invulling van het kamp en de hoogte van het aanvullende bedrag communiceren we op een later moment. Dit aanvullend bedrag hoeft nu nog niet betaald te worden.

Let op: wanneer het schoolreisje toch niet doorgaat dan gaat de OR dit verrekenen en wordt een deel van de bijdrage voor het einde van het schooljaar terugbetaald.

Wij willen u vragen uw bijdrage(n) zo snel mogelijk te betalen. Betalen kan op 3 manieren:

1. Het bedrag in 1 keer overmaken - graag vóór 30 november 2021.

 

2. Het bedrag in 3 termijnen overmaken:

1e termijn – € 21,00 per kind - uiterlijk binnen op 30 november 2021;

2e termijn – € 21,00 per kind - uiterlijk binnen op 20 januari 2022;

3e termijn – € 21,00 per kind - uiterlijk binnen op 28 maart 2022;

 

Het rekeningnummer is: IBAN-nummer NL23 INGB 0004 8809 37 - per kind 

€ 63,00

Ten name van: Oudercommissie basisschool Corantijn, onder vermelding van: de voor- en achternaam en groep van uw kind(eren).

 

3. Gaat u het bedrag met uw Stadspas betalen? Ga met de Stadspas van uw kind naar Maaike Ottenhoff. Zij scant de Stadspas. De gemeente betaalt het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, aan school. Laat de pas a.u.b. voor 30 november 2021 scannen. U kunt hier de Stadspas gratis aanvragen.

Het is niet mogelijk met een automatische incasso te betalen.

Overigens mag er op vrijwillige basis altijd meer worden gestort dan bovenstaande bijdrage van € 63,00 per kind! Wij hebben als ouderraad dan meer mogelijkheden voor nieuwe activiteiten.

Minimuminkomen?

Als u een minimuminkomen heeft, kunt u een scholierenvergoeding aanvragen bij de gemeente Amsterdam. Daarmee kunt u o.a. de ouderbijdrage en andere schoolkosten voor uw kind(eren) betalen. 

Meer informatie vindt u op www.amsterdam.nl/pakjekans Heeft u vragen? Stuur dan een mailtje aan: penningmeesterORcorantijn@gmail.com

Vriendelijke groeten,

Namens de ouderraad,

Arnoud & Shanice

Penningmeester OR


Terug