Nieuws

Toestemming foto en video gebruik

Maandag 13 december 2021

In een wereld vol met social media willen wij ook voor (nieuwe, toekomstige) ouders, geïnteresseerde buurtbewoners en externe partners zichtbaar zijn. 

We willen onze school laten zien met foto’s en video’s waar we mee bezig zijn. (Professionele) opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn mits u toestemming geeft. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.  

Met dit bericht vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Wilt uw deze brief of antwoordstrook met uw kind meegeven naar school?  


Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht door een fotograaf worden gemaakt. U geeft uw toestemming voor de duur van een schooljaar. U kunt deze toestemming eenvoudig weer intrekken door een e-mail naar de directeur van de school te sturen. 

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. 

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.  De wet gaat ervan uit dat je als school mag vertrouwen op de mededelingen van één ouder. Als dat vertrouwen terecht is, dan is de andere ouder ook gebonden aan die mededeling. Bij gescheiden ouders vragen wij de toestemming/handtekening van beide ouders. 

 Alvast bedankt voor uw medewerking!  


Terug