Nieuws

Te laat komen Leerplicht

Woensdag 2 februari 2022

Helaas zijn er leerlingen die (te vaak) te laat komen. Naast dat het storend voor de hele klas is als kinderen te laat binnen komen is het voor de leerling zelf ook onprettig. Je hebt net de start van de dag of uitleg gemist en je hebt geen gelegenheid om rustig te starten. Ons advies is dan ook: zorg dat je om 8.20 op het schoolplein staat, dan heb je genoeg tijd. We starten 8.30 uur. Dus 8.31 in de klas komen is al te laat.

https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/leerplichtambtenaar/

Op OBS Corantijn hanteren we de 3-6-9-12 richtlijnen. Deze zijn tot stand gekomen in samenspraak met Leerplicht en gemeente Amsterdam.

3: Bij drie keer te laat komen op school (dus na 8.30) bespreekt (telefonisch) de leerkracht dit met ouders en maakt hiervan een korte notitie in ParnasSys.

6: Bij zes keer te laat komen. Er wordt een brief naar ouders gestuurd en in deze brief staat vermeld dat bij 9 keer te laat er een melding bij de leerplicht wordt gedaan.

De brief willen we getekend retour en zal in het dossier van de leerling komen.

9: Bij negen keer te laat komen op school. School doet een melding bij Leerplicht. Ouders worden op de hoogte gesteld van deze melding. De leerplicht stuurt ouders een waarschuwingsbrief. Indien het gezin recentelijk bekend is met verzuim bij de afdeling Leerplicht worden ouders door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek.

12: De leerling blijft te laat komen. School doet nogmaals een melding bij leerplicht. Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek.


Terug