Nieuws
Kriebels in je buik

Kriebels in je buik

Maandag 28 februari 2022

We starten met de lessen ‘Kriebels in je buik’. Deze lessen seksuele vorming vormen samen een doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8.

De lessen bestaan uit vier thema’s, waar op leeftijdsadequate manier invulling aan wordt gegeven:

I. Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld

II. Voortplanting en gezinsvorming

III. Sociale en emotionele ontwikkeling

IV. Seksuele weerbaarheid (Inclusief internet en social media voor groep 8)

 

In groep 1/2 zullen de kinderen 5 lessen krijgen en dit bouwt zich op tot 13 lessen in groep 8.

Waarom is relationele en seksuele vorming voor kinderen belangrijk?

• Het sluit aan bij de seksuele ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd

• Het draagt bij aan persoonlijke groei en een positieve seksualiteitsbeleving

• Het bevordert het welzijn, de seksuele gezondheid en weerbaarheid van kinderen • Kinderen zijn nieuwsgierig en hebben vragen over seksualiteit, zij hebben recht op juiste informatie

• Kinderen hebben behoefte aan een duidelijk kader, zodat ze positieve normen en waarden kunnen ontwikkelen met respect voor diversiteit

• De seksuele opvoeding thuis is niet altijd voldoende of toereikend en de invloed van andere bronnen zoals leeftijdgenoten of media is groot.

Scholen zijn verplicht aandacht te besteden aan seksualiteit, diversiteit en met name seksuele diversiteit. Kriebels in je buik sluit aan bij de kerndoelen Relationele en seksuele vorming.

Door de lessen kriebels in je buik voldoen we aan deze verplichting. We vinden deze lessen erg belangrijk. Hoe groot de verschillen ook mogen zijn, voorop staat dat alle kinderen recht hebben op dezelfde hoeveelheid basisinformatie. Kinderen pikken zelf de informatie op waar ze aan toe zijn. Het is aan de leerkracht om rekening te houden met deze diversiteit.


Terug