Nieuws

Inschrijven Avondvierdaagse

Woensdag 13 april 2022

Na twee coronajaren is het dan eindelijk weer zover! Van maandag 16 mei tot en met donderdag 19 mei wordt in het Westerpark de avondvierdaagse gelopen: vier dagen vanaf 18:00 uur 5 of 10 km lopen (zie: www.a4dw.nl). Na deze vier avonden verdienen de kinderen een heuse medaille. Het is voor hen een test in doorzettingsvermogen (voor ouders vaak ook), maar vooral vier avonden saamhorigheid en gezelligheid. Al jaren lopen er kinderen van OBS Corantijn mee, en ook dit jaar wil de school graag met een grote groep meedoen aan de 5 km van de avondvierdaagse!

Het inschrijfgeld bedraagt €6,- per persoon. Dat is voor het inschrijfgeld van de vierdaagse (€3,50 per persoon), iedere avond iets te drinken halverwege en iets gezonds voor tijdens het lopen en ook natuurlijk de medaille en een mooie bloem op de laatste avond! Gaat u mee als begeleiding en/of voor de gezelligheid, leuk! Dan kost het u niets en hoeft u zich niet in te schrijven (u ontvangt dan géén T-shirt en geen medaille). Als u zelf ook een medaille wilt, dan kunt u zich ook inschrijven.

U kunt voor uw kind kiezen uit het lopen van de 5 kilometer als groep via onderstaand inschrijfstrookje of voor de 10 km, maar daar moet u zich als individuele deelnemer voor inschrijven via www.a4dw.nl

Er is geen inschrijving bij de start. Voor alle duidelijkheid willen wij erop wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent voor de begeleiding van de kinderen. U krijgt te zijner tijd nog een brief met extra informatie als u uw kind voor de groep van 5 km inschrijft.

Voorafgaand aan de avondvierdaagse ontvangt uw kind via school een T-shirt. Deze dient na afloop van de avondvierdaagse ook weer op school ingeleverd te worden. Op de laatste avond worden alle lopers die zich ingeschreven hebben feestelijk onthaald met een medaille en een mooie bloem.

Volgende week, van dinsdag 19 april tot en met donderdag 21 april, staat er een kraam op het schoolplein waar u zich kunt aanmelden. Rond half 9 staan leden van de ouderraad voor u klaar om de strookjes, welke u in de mail ontvangen heeft, en het inschrijfgeld in ontvangst te nemen. Het strookje kunt u ook ter plekke invullen en samen met gepast geld afgeven. Strookjes moeten volledig worden ingevuld; anders is de inschrijving niet mogelijk. LET OP: deze dagen zijn de enige mogelijkheid!!! Daarna kan het alleen via de site.

Op het strookje kunt u tijdens het inschrijven het medaillenummer invullen (Dit nummer is het aantal keer dat u meeloopt. Heeft u bv. al twee keer meegedaan aan de avondvierdaagse dan wordt uw medaillenummer een 3).

Wij hopen natuurlijk op veel inschrijvingen, zodat het net als de vorige jaren een gezellig evenement wordt. Voor informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Arnoud Miedema arnoud@am-agenturen.nl


Terug