Nieuws

ZomerAcademie

Dinsdag 31 mei 2022

Beste ouders / verzorgers van groep 4 t/m 8,

De eerste twee weken van de zomervakantie (18 t/m 28 juli) zal op maandag t/m donderdag van 9:15 tot 16:30 de ZomerAcademie plaatsvinden. In deze twee weken zal er extra ondersteuning worden aangeboden op het gebied van rekenen en lezen. Daarnaast bieden we een sportief en creatief programma aan.

U kunt uw zoon en/of dochter aanmelden via een aanmeldformulier (of ophalen bij Mirjam).

Onderwijs

De lessen van de ZomerAcademie worden in kleine groepen (max. 5 leerlingen) gegeven door de coaches van de BijlesAcademie. Met rekenen maken we gebruik van de Beuker methode. Deze methode richt zich voornamelijk op visueel rekenen en het vergroten van getalinzicht. Daarnaast staat de individuele leervraag van uw kind centraal. Bij technisch lezen zijn het vergroten van woordenschat en veel leesuren maken belangrijke onderdelen. Tot slot bieden wij begrijpend lezen aan, hier richten wij ons op tekstbegrip en het aanleren van verschillende strategieën.

Sport

De ZomerAcademie zal ervoor zorgen dat de leerlingen hun dagelijkse beweging krijgen op een speelse en uitdagende manier. Leerlingen mogen hun sporttalent laten zien door middel van leuke challenges. De sportactiviteiten zorgen voor een goede balans tussen mentale en fysieke activiteiten en emotionele in- en ontspanning.

Themalessen: This is me!

De themalessen van ‘This is me!’ staan volledig in het teken van zelfexpressie, talentontwikkeling en creativiteit. De leerlingen krijgen onder andere theater-, schilder- en fotografie lessen, zodat ze verschillende kunstvormen kunnen ontdekken. Uiteindelijk werken de leerlingen toe naar een expositie van al hun werken. Op deze manier worden de leerlingen uitgedaagd om zichzelf te presenteren aan hun ouders, verzorgers en andere belangstellenden.

Foodlab

We vinden het belangrijk dat de leerlingen zich op een speelse manier bewust worden van het belang van gezond eten. Daarom zijn de eetmomenten tijdens ZomerAcademie leuk en leerzaam. Tijdens dit onderdeel maken we samen een wereldkaart waarop de leerlingen de herkomst van hun lunch leren kennen. Verder ontkiemen wij de zaden en pitten en planten we deze in onze ZomerAcademie Guerrilla Garden. Ook recyclen we op een creatieve manier het afval. Eten wordt een nieuwe ervaring na deze zomer.

Wilt u uw kind opgegeven voor de ZomerAcademie? Vul dan uiterlijk 3 juni het aanmeldformulier in via onderstaande link: Digitaal aanmeldformulier OF Vul dan onderstaand aanmeldformulier en lever dit uiterlijk op 10 juni in bij Mirjam Roozendaal.


Terug