Nieuws
OBS Corantijn gaat samenwerken met Intraverte

OBS Corantijn gaat samenwerken met Intraverte

Vrijdag 28 oktober 2022

Intraverte vanaf 3 november werkzaam op OBS Corantijn.

 

Op zo’n 120 basisscholen in Nederland begeleidt Intraverte kinderen waarbij de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Vanaf donderdag 3 november is het mogelijk deze begeleiding ook op de OBS Corantijn te volgen!


Begeleiding Intraverte

Intraverte is een multidisciplinaire praktijk die op scholen spelenderwijs begeleiding biedt aan kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van (senso)motorische of sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo leren kinderen in de ervaring via sport en spel om beter om te gaan met situaties thuis en op school waar zij of hun omgeving mee vast lopen. Door korte lijntjes te houden en wekelijkse dagverslagen (met tools en tips) via de mail te sturen, worden alle betrokken actief in het proces van gedragsverandering meegenomen.


Door te kijken achter het gedrag wat je ziet, wordt kind specifiek gekeken naar welke voorwaarden er kunnen worden versterkt om bepaalde vaardigheden of gedrag te kunnen uitvoeren

Na intake, kennismaking en motorisch onderzoek wordt hier spelenderwijs geoefend met het opdoen van ervaringen en het stimuleren van de rust en rijping zodat het kind groeit in de ontwikkeling.
 

Hulpvragen

Wij helpen kinderen die bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen hebben, zich niet goed kunnen concentreren in de klas, moeite hebben met een scheiding of soms heel boos kunnen worden en eigenlijk niet goed weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Wij helpen kinderen door aan te sluiten op de eigen ontwikkeling van een kind; dus via spel en beweging!


Onderstaande hulpvragen zien wij terug in onze praktijk.


 

Aanwezigheid

Kinderoefentherapeut Aron Maij is vanaf donderdag november elke donderdag te vinden in de speelzaal van OBS CorantijnBegeleiding kan onder en na schooltijd worden gevolgdZo mist uw kind de lessen niet. Mocht je twijfelen of jouw zoon of dochter ondersteuning zou kunnen gebruiken, dan kun je altijd overleggen met Aron of de leerkracht/intern begeleider.

 
Tarieven & vergoedingen

Een begeleidingstraject bij Intraverte wordt grotendeels vergoed door de basiszorg-verzekering. Kijk voor meer informatie op: www.intraverte.nl of vraag ernaar bij Suus (IB’er).

 


Terug