Nieuws

Hulpouders gezocht!!!

Woensdag 25 januari 2023

Helaas merken we dat we te weinig hulp van ouders op school krijgen om alle activiteiten die gepland staan goed te organiseren. Via de Ouderraad en via de klassenouders is er al vaker een oproepje geweest, maar er melden zich geen nieuwe ouders aan.
Graag nodigen we ouders uit op woensdag 25 januari om 11.30 in de personeelskamer. De ouderraad komt dan bijeen. Het is fijn als veel ouders komen, zodat je weet wat de Ouderraad precies doet en bij welke activiteiten en festiviteiten er hulp nodig is. Dan kun je daarna laten weten of je je wilt aansluiten bij de Ouderraad of dat je af en toe wil helpen. Het is ook gewoon heel leuk. Je ontmoet nieuwe ouders, je bent betrokken bij activiteiten en bij school. Het wordt enorm gewaar- deerd door het team en de kinderen worden heel blij van al die leuke activiteiten.
Als we niet meer ouders krijgen zullen we genoodzaakt zijn om volgend schooljaar activiteiten te schrappen uit ons programma. Dat zou heel erg zonde zijn.

Terug