Nieuws

Iftar donderdag 14 maart.

Vrijdag 2 februari 2024

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

 

De ramadan staat weer voor de deur en vorig jaar hebben we voor het eerst een gezamenlijke Iftar gehouden. Dit was een groot succes!

Dit jaar willen wij dit weer organiseren opdonderdag 14 maart in het hart. 

Om deze avond goed te laten verlopen willen we vroeg beginnen met de organisatie. Om goed in beeld te krijgen hoeveel mensen (dus inclusief kinderen) er komen, willen we jullie vragen je aan te melden via juf Lindy, e-mailadres: lindy.janssen@obscorantijn.nl

Aanmelden graag onder vermelding van naam van ouders plus de namen van de kinderen die meekomen. 

Graag aanmelden vóór vrijdag 1 maart

Degenen die zijn aangemeld krijgen dan in de week erop een ticket met vermelding van het aantal personen. Aanmelden is belangrijk, want het ticket is tevens entreebewijs!

We vragen om per gezin een gerecht te maken wat genuttigd kan worden tijdens de Iftar. (vega of halal!)

Uiteraard hebben we een aantal hulpouders nodig om bij het buffet te helpen. Graag ook melden in de e-mail naar Lindy.

 

Verdere informatie (over de tijden) volgt nog!

 

Groetjes,

Fairouz en Juf Lindy


Terug