Goed om te weten

Basisondersteuning

In de basisondersteuning zorgen we ervoor dat we kinderen op hun eigen niveau toetsen. In het schooljaar 2019-2020 hebben we veel kinderen teruggetoetst om goed het niveau te bepalen en de leerstof daar ook op aan te laten sluiten. In het schooljaar 2020-2021 zullen alle kinderen, die op een ander niveau functioneren, dan hun eigen leerjaar een ontwikkelingsperspectief (OPPkrijgen. Ook zullen voor alle leerlingen via Kindkans in Parnassys de stimulerende en belemmerende factoren beschreven worden.   

Er is een nieuw protocol Dyslexie (zie bij downloads) op school. Met dit protocol zorgen we ervoor dat we op tijd vermoedens van dyslexie signaleren en de juiste interventies plegen om eventueel een dyslexie-onderzoek te kunnen aanvragen. Alle stappen, maatregelen en mogelijkheden voor kinderen met mogelijk dyslexie en voor kinderen met een dyslexie-verklaring staan beschreven in het protocol.  

Voor kinderen die juist iets meer aan kunnen, hebben we verschillende materialen in huis. We hebben groepjes Rekentijgers, moeilijke rekenopdrachten de leerlingen krijgend begeleiding van de onderwijsassistent.

We hebben leerlingen, die naar het minidenklab gaan. Hier krijgen ze van een speciale leerkracht moeilijke leerstof aangeboden. In de klas kunnen zij verder met de verwerkingen van deze les.

Kinderen, die hoogbegaafd zijn gediagnosticeerd, kunnen geselecteerd worden voor het bovenschoolse denlab, waar zij een dagdeel naar toe gaan.

 

Terug