Basisondersteuning

In de basisondersteuning zorgen we ervoor dat we kinderen op hun eigen niveau toetsen. In het schooljaar 2019-2020 hebben we veel kinderen teruggetoetst om goed het niveau te bepalen en de leerstof daar ook op aan te laten sluiten. In het schooljaar 2020-2021 zullen alle kinderen, die op een ander niveau functioneren, dan hun eigen leerjaar een ontwikkelingsperspectief (OPPkrijgen. Ook zullen voor alle leerlingen via Kindkans in Parnassys de stimulerende en belemmerende factoren beschreven worden.   

Er is een nieuw protocol Dyslexie (zie bij downloads) op school. Met dit protocol zorgen we ervoor dat we op tijd vermoedens van dyslexie signaleren en de juiste interventies plegen om eventueel een dyslexie-onderzoek te kunnen aanvragen. Alle stappen, maatregelen en mogelijkheden voor kinderen met mogelijk dyslexie en voor kinderen met een dyslexie-verklaring staan beschreven in het protocol.  

Voor kinderen die juist iets meer aan kunnen, hebben we verschillende materialen in huis. De bovenschools HB-specialist gaat in schooljaar 2020-2021 ons helpen om dit zo goed mogelijk in onze school vorm te geven.  

 

 

Terug

Corantijnstraat 2

1058 DD Amsterdam

020 – 618 4430

info@nullobscorantijn.nl