Goed om te weten

Passend onderwijs

OBS Corantijn biedt passend onderwijs, maar dit moet wel realistisch zijn. Onze ambitie is om echt goed te kijken wat het best passend is voor een leerling. Het gaat nooit om één leerling, maar om alle leerlingen binnen een klas.   

Helaas zijn er grenzen aan ons onderwijs. Grenzen aan wat een leerkracht, kind en/of groep kinderen aankan.  

We zullen altijd zorgvuldig kijken wat we een kind kunnen bieden. In hoeverre we in staat zijn om te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van een kind. Daarnaast wordt bij aanmelding gekeken naar de grootte van het lokaal, de groepsgrootte, het aantal aanwezige zorgleerlingen en de beperkingen van het gebouw.  

Het aannamebeleid wordt uitgevoerd door de directeur en intern begeleiders met consultatie de leerkrachten. Indien er zorgen zijn uitgesproken door de verlatende school op het gebied van werkhouding, cognitieve vermogens of gedrag, wordt er voorafgaand aan het besluit van plaatsing, een gesprek met ouders aangegaan. Dit gesprek wordt aangegaan door IB’er en directie samen. Ditzelfde geldt voor de leerlingen uit de nieuwkomersklassen, waarvan wij niet de stamschool zijn.  

Op deze manier staan we open voor elke nieuwe aanmelding van een kind, maar houden hierbij altijd onze grenzen in de gaten.

 

Kinderen met een afwijkende leerlijn brengen wij in kaart, stellen een ontwikkelperspectief op en/of stellen een groeidocument op en bieden de juiste leerstof aan.  

Kinderen met een groeidocument met problematiek, die wij als school niet kunnen bieden verwijzen wij door naar het SWV, zodat zij kunnen meekijken naar de geschikte hulp of plek. Indien SBO of SO het meest geschikt is, geven zij een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af. 

 

 

Terug