Ons aanbod
Thematisch werken

Thematisch werken

We werken in alle groepen thematisch. We werken volgens VierKeerwijzer. Dit is een organisatiemodel voor écht adaptief onderwijs.

Mensen/kinderen zijn verschillend van elkaar. Ieder denkt anders en handelt daar ook het liefst naar. Dit vraagt om afstemming. Afstemming tussen kind, volwassene, leerstof, organisatie en schoolgebouw. Uitgaande van de drie basisbehoeften relatie, competentie en autonomie wil VierKeerWijzer® dit zo optimaal mogelijk afstemming en dit te organiseren zodat kinderen en leerkrachten vanuit hun motivatie, eigen denkstrategieën en handelen kunnen leren van en met elkaar.

Om tegemoet te komen aan verschillen maken we binnen VierKeerWijzer® gebruik van de theorie van professor Howard Gardner rond meervoudige intelligentie.
VierKeerWijzer® is een geregistreerd product.
VierKeerWijzer® is een model, geen concept. Iedere school kan het model vullen op de manier die past. 

 

 

Terug