Ons aanbod
Kanjertraining

Kanjertraining

We willen een sfeervolle en gezellige school zijn, waarbij het de taak van de volwassenen is om elk kind in zijn waarde te laten. Belangrijk daarbij is het besef dat elk kind uniek is en zo benaderd dient te worden. Kinderen moeten zich veilig voelen op school. De wijze waarop kinderen met elkaar omgaan is belangrijk. Wij hebben dan ook gekozen om dit te ondersteunen door ‘kanjertrainingen’ te geven op onze school.

Mensen, volwassen en kinderen, hebben het verlangen ‘erbij te horen’. ‘Erbij horen’ vergt bepaalde sociale vaardigheden die het ene kind beter gebruikt dan het andere kind. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen worden in de groep. 

Lees meer op www.kanjertraining.nl

Terug