Ouderbetrokkenheid

OBS Corantijn is een dynamische school: team, kinderen en ouders zijn voortdurend in ontwikkeling en beweging. OBS Corantijn ziet ouders als waardevolle partners in het voorbereiden van de kinderen op het voortgezet onderwijs en de huidige samenleving.

Ouders zijn onmisbaar als begeleiding en ondersteuning bij de vele activiteiten op school: het onderhoud van de mooie schooltuin, het begeleiden bij uitstapjes, het maken van verteltassen, thema aankleding van de school, vieringen op school, het geven van workshops, medezeggenschaps- en ouderraad.

Ouderraad

OBS Corantijn heeft een Ouderraad (OR) die bestaat uit enthousiaste ouders die graag actief betrokken willen zijn bij de schoolactiviteiten. Festiviteiten op scholen worden voor een aanzienlijk deel georganiseerd in overleg met het team van OBS Corantijn door de Ouderraad, onder andere de Back-to-school Picknick, St Maarten optocht, Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het voorlees- en lenteontbijt, Kolder op het Plein en natuurlijk een onvergetelijk afscheid van groep 8. De Ouderraad vraagt een ouderbijdrage om al deze activiteiten te bekostigen.
De ouders uit de OR ondersteunen en helpen waar nodig is binnen de school. 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De MR denkt mee over het beleid dat de directie voert ten aanzien van de school. De MR heeft daarbij een adviserende en soms een instemmende functie.

mr@obscorantijn.nl

Zie foto's bij het team voor de MR ouders.

Ouderbijdrage

Het openbaar onderwijs in Nederland is gratis. Van de overheid ontvangt de school geld voor de aanschaf van boeken, schriften en andere benodigde materialen. Een aantal zaken wordt niet vergoed zoals de bezoeken aan Artis, educatieve uitstapjes, het schoolreisje en de cadeautjes met Sinterklaas, ontbijtjes. Hiervoor vraagt de school via de Ouderraad een vrijwillige bijdrage aan de ouders van € 67,- per kind. Als het kind na de kerst op school is begonnen, is het bedrag voor de rest van het schooljaar minder per kind. Het bedrag kan ineens betaald worden, maar er is ook een mogelijkheid het in 3 termijnen te voldoen. Het bankrekeningnummer van de Ouderraad is NL23INGB0004880937 t.n.v. Stichting Ouders van Corantijn. Vermeldt bij de overboeking de naam van uw kind, handig voor onze administratie.

Terug

Corantijnstraat 2

1058 DD Amsterdam

020 – 618 4430

info@nullobscorantijn.nl