Ons aanbod
Taakspel

Taakspel

We werken op school met taakspel.

Taakspel is een methode om gewenst (werk)gedrag te stimuleren. Met Taakspel leren leerlingen zich beter aan klassenregels te houden. Hierdoor kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter en taakgerichter werken. Bovendien ontstaat er een prettiger klassenklimaat. Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De leerkracht en de leerlingen bespreken welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De teams krijgen punten. Wanneer ze voldoende punten overhouden, komen ze in aanmerking voor de - vooraf besproken -beloning. De leerlingen stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden. De leraar geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

Terug