Ons aanbod

Corantijn Academie

De CorantijnAcademie is een leerzaam en motiverend middagvullend programma, waarin uw kind zich op meerdere vlakken kan ontwikkelen. De Academie richt zich op het verbeteren van basisvaardigheden en talentontwikkeling. Het aanbod is voor groep 4 t/m 8 en bestaat uit verschillende onderdelen waarbij een combinatie wordt gemaakt die bij uw kind past. Elke dag neemt een leerling deel aan twee onderdelen. Voor groep 1 t/m 3 hebben wij een alternatief korter programma. 
Er zijn verschillende gebieden waarin activiteiten worden aangeboden: 

Aanvullend onderwijs 

Hierbij staan de basisvaardigheden centraal. De lessen worden in kleine groepen (max. 5 leerlingen) gegeven door de coaches van de BijlesAcademie. Vakken die wij aanbieden zijn: rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen en voor groep 8 het doorstroomproject: po-vo dat ondersteuning biedt bij de overstap naar de middelbare school. 

Talentontwikkeling 

Het extra onderwijs combineren we met een talentenprogramma. 
 

Sport 

Onze visie is dat door middel van sport je leerlingen kan motiveren het beste uit zichzelf te halen, groeien in sociale vaardigheden en groeien in emotionele regulatie. Vanuit het sportprogramma bieden wij de leukste sportlessen aan waarbij spelplezier, motorische ontwikkeling en bewegend leren centraal staan. 

 

Techniek, kunst, natuur

Techniek, kunst en natuur zijn overal om je heen, iedere dag. Door middel van kunst en techniekonderwijs leren kinderen probleemoplossend, creatief en kritisch denken, maar gaan ze daarnaast vooral doen! Maar ook de schooltuinen kunnen een onderdeel van het programma zijn. Met een leuke eind-kookles met de ingrediënten uit je tuin. 

  

De CorantijnAcademie vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag van 14:15 tot 17:00. De CorantijnAcademie loopt, op studiedagen en vakantie's na, het gehele schooljaar tot twee weken voor de zomervakantie.

Terug