Nieuwsbrief 2 december 2020

Paarse Vrijdag

Op 11 december 2020 is het Paarse Vrijdag. Dit is dé dag waarop leerlingen paars mogen dragen naar school om te vieren dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht wie je bent, en ongeacht op wie je verliefd wordt. Paarse Vrijdag wordt al sinds tien jaar op middelbare scholen gevierd, en vanaf dit jaar ook op basisscholen.

Door een positieve sociale norm te stellen, namelijk dat iedereen anders is, en dat deze diversiteit de school (en de samenleving) leuk maakt, draagt Paarse Vrijdag bij aan een veilig schoolklimaat. Dit is juist belangrijk voor kinderen in de basisschoolperiode, waarin zij zichzelf en de wereld om hen heen aan het ontdekken zijn.

Op OBS Corantijn zullen we dit jaar aandacht besteden aan Paarse Vrijdag. Dit is eenmalig. We vinden het passend bij ons motto: Verschil mag er zijn. Het is een onderdeel wat bij burgerschap hoort. In de klassen wordt aandacht besteed door een gesprek hierover of een onlinegastles. De kinderen mogen in het paars gekleed naar school, een klein paars bandje kan natuurlijk ook.

Kerstvakantie

Vooralsnog hebben de kinderen van 19 december t/m maandag 4 januari      kerstvakantie, en gaat de school op 18 december om 11.30 uur uit. Op dinsdag    8 december beslist het kabinet of dat verandert.

Nieuwe biebboeken van OR-geld

We hebben mooie boeken voor onze schoolbieb kunnen aanschaffen van het overgebleven OR-geld van vorig schooljaar!

Kerstontbijt

Helaas dit schooljaar geen kerstdiner maar een gezellig en sfeervol kerstontbijt op vrijdag 18 december.

Alle kinderen mogen feestelijk gekleed op school komen. Het kerstontbijt wordt verzorgd door de OR en school. De kinderen hoeven dus niet thuis te ontbijten en hoeven ook niks mee te nemen.

Stadspas Kindtegoed

Kinderen van 0 tot en met 14 jaar met een Stadspas hebben op 1 december een tegoed gekregen waarmee ze (met hun ouders) bij een aantal winkels bepaalde spullen kunnen kopen. Het bedrag is voor kleding, schoolspullen en een aantal verzorgingsartikelen, die je direct met de Stadspas kunt afrekenen.                      Tot dit jaar kregen kinderen van 0 t/m 14 jaar met een Stadspas jaarlijks een baby-, boeken- of kledingbon. Om Amsterdammers met weinig geld meer bestedingsvrijheid te geven en de regels te vereenvoudigen, vervangt de gemeente die vanaf 1 december 2020 door het kindtegoed’.                                  Heeft uw kind of hebben uw kinderen t/m 14 jaar een Stadspas en voldoet u aan de voorwaarden? Dan wordt het tegoed automatisch op de pas van het kind gestort. U hoeft daar zelf niets voor te doen.

Wilt u weten of uw gezin voldoet aan de voorwaarden voor het kindtegoed of wilt u meer informatie over de Stadspas? Kijk op:

Ook de ouderbijdrage kan nog steeds betaald worden met de Stadspas van uw kind. Laat u deze dan scannen bij Maaike Ottenhoff van de administratie.

MR

Geregeld is er overleg tussen de Medezeggenschapsraad (MR) en de directeur van de school. 

Twee recent besproken onderwerpen zijn:  

1)  Passend onderwijs: OBS Corantijnschool biedt kinderen passend onderwijs. Zo krijgen kinderen waar nodig extra aandacht van de klassenassistent. Andere kinderen mogen bij hogere klassen meedoen bij Nieuwsbegrip, en het mini-denklab is weer van start gegaan. Ook is de mogelijkheid geboden mee te doen met de zaterdagschool om te werken aan de opgelopen achterstanden tijdens Corona. 

Het schoolondersteuningsprofiel is na positief advies van de MR vastgesteld. Deze staat op de website. 

2) Portfoliogesprekken: het beeld is dat de leerkrachten en ouders het prettig vonden om even met elkaar te spreken, nu we elkaar niet zien bij het wegbrengen van de kinderen. De leraren zijn beschikbaar voor een gesprekje op het schoolplein als de kinderen opgehaald worden. 

De volgende MR-vergadering is op 26 januari 2021. De MR is bereikbaar via mr@obscorantijn.nl, bijvoorbeeld voor suggesties van onderwerpen die aandacht verdienen.

Terug

Corantijnstraat 2

1058 DD Amsterdam

020 – 618 4430

info@nullobscorantijn.nl