Schoolgids

Schoolgids

Onder downloads staat onze schoolgids 2021-2022 Zie ook op: Schoolgids https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/10869/OBS-Corantijn  

Lees verder

Kaleidoscoop

Kaleidoscoop

De basis van ons onderwijs vinden wij in het gedachtegoed van Kaleidoscoop: Wij benaderen kinderen als individu met eigen kwaliteiten en leer- en ontwikkelingsdoelen. Wij stimuleren het zelfvertrouwen van kinderen door aan te sluiten bij wat ze al kunne...

Lees verder

Thematisch werken

Thematisch werken

We werken in alle groepen thematisch. We werken volgens VierKeerwijzer. Dit is een organisatiemodel voor écht adaptief onderwijs. Mensen/kinderen zijn verschillend van elkaar. Ieder denkt anders en handelt daar ook het liefst naar. Dit vraagt...

Lees verder

Kanjertraining

Kanjertraining

We willen een sfeervolle en gezellige school zijn, waarbij het de taak van de volwassenen is om elk kind in zijn waarde te laten. Belangrijk daarbij is het besef dat elk kind uniek is en zo benaderd dient te worden. Kinderen moeten zich veilig voelen op s...

Lees verder

Gezonde school

Gezonde school

Het is ons streven om naast een kwalitatieve, veilige, en gezellige school ook een gezonde school te zijn. Wij hebben ons protocol van traktaties en lunch hier al op aangepast. Verder bemoedigen wij het drinken van water. Ieder jaar besteden wij middels e...

Lees verder

Portfoliogesprekken

Portfoliogesprekken

De Corantijnschool werkt niet met traditionele rapporten of cijferlijstjes. Elk kind bouwt bij ons op school een portfolio op. Een portfolio is een verzameling zelfgemaakt werk van een leerling in één of meer vak- en/of ontwikkelingsgebieden...

Lees verder

Taakspel

Taakspel

We werken op school met taakspel. Taakspel is een methode om gewenst (werk)gedrag te stimuleren. Met Taakspel leren leerlingen zich beter aan klassenregels te houden. Hierdoor kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter en taakgerichter werken...

Lees verder

Brede Talentontwikkeling

Brede Talentontwikkeling

We hebben niet alleen veel aandacht voor de cognitieve ontwikkeling. Op OBS Corantijn besteden we ook aandacht aan brede talentontwikkeling. Behalve een vakleraar voor bewegingsonderwijs hebben we sinds het schooljaar 2008-2009 ook een docent die muziekon...

Lees verder

Schoolpraatapp

Schoolpraatapp

School App   Bij OBS Corantijn werken wij met een schoolapp. Hiermee ontvangt u informatie over de school, klassen en over de klas van uw kind. U kunt via deze app chatten met de juf en/of andere ouders. Ook kunt u uw kind via de app absent mel...

Lees verder

Schooltijden

Schooltijden

De schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur, en op woensdag van 8.30 tot 12.30 uur. Er is een korte pauze rond 10.30 uur en een lunchpauze rond 12.00 uur. De schooldeur gaat 10 minuten voor aanvang van de lessen ...

Lees verder

Voorschool

Voorschool

Per 1 augustus 2023 wordt Impuls Kinderopvang de nieuwe aanbieder van de voorschool (VVE) en buitenschoolse opvang (BSO) in de Rembrandtparkschool aan de Orteliusstraat 28. Voorschool en BSO De Groeiboom (zoals het vanaf 1 augustus heet) grenst aan het Re...

Lees verder

BSO

BSO

Per 1 augustus 2023 wordt Impuls Kinderopvang de nieuwe aanbieder van de voorschool (VVE) en buitenschoolse opvang (BSO) in de Rembrandtparkschool aan de Orteliusstraat 28. Voorschool en BSO De Groeiboom (zoals het vanaf 1 augustus heet) grenst aan het Re...

Lees verder

Naschoolse activiteiten

Gedurende het schooljaar vinden diverse naschoolse activiteiten (NSA) plaats. De kinderen kunnen zich opgeven voor korte cursussen van acht bijeenkomsten op het gebied van sport en spel, techniek, muziek, dans, sieraden maken, zelfverdediging, computergeb...

Lees verder

Ouderbetrokkenheid

OBS Corantijn is een dynamische school: team, kinderen en ouders zijn voortdurend in ontwikkeling en beweging. OBS Corantijn ziet ouders als waardevolle partners in het voorbereiden van de kinderen op het voortgezet onderwijs en de huidige samenleving. O...

Lees verder

Muziek-, dans- en dramales van Aslan

Aslan Muziekcentrum verzorgt op deze school een doorlopende leerlijn! Aslan Muziekcentrum biedt voor het primair onderwijs de leerlijnen muziek (Muziek Talent Express), dans (Dans Talent Express), theater (Theater Talent Express) en een leerlijn, waarin ...

Lees verder

Vakanties, studiedagen en vrije dagen

  Vakanties Herfst:               23 oktober t/m 29 oktober 2023 Kerst:                25 december 2023 t/m 7 januari 2024 Voorjaar:         ...

Lees verder


Corantijnstraat 2

1058 DD Amsterdam

020 – 618 4430

info@nullobscorantijn.nl