Schoolgids

Schoolgids

Onder downloads staat onze schoolgids 2020-2021 Zie ook op: Schoolgids https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/10869/OBS-Corantijn  

Lees verder

Kaleidoscoop

Kaleidoscoop

De basis van ons onderwijs vinden wij in het gedachtegoed van Kaleidoscoop: Wij benaderen kinderen als individu met eigen kwaliteiten en leer- en ontwikkelingsdoelen. Wij stimuleren het zelfvertrouwen van kinderen door aan te sluiten bij wat ze al kunne...

Lees verder

Thematisch werken

Thematisch werken

We werken in alle groepen thematisch. We werken volgens VierKeerwijzer. Dit is een organisatiemodel voor écht adaptief onderwijs. Mensen/kinderen zijn verschillend van elkaar. Ieder denkt anders en handelt daar ook het liefst naar. Dit vraagt...

Lees verder

Kanjertraining

Kanjertraining

We willen een sfeervolle en gezellige school zijn, waarbij het de taak van de volwassenen is om elk kind in zijn waarde te laten. Belangrijk daarbij is het besef dat elk kind uniek is en zo benaderd dient te worden. Kinderen moeten zich veilig voelen op s...

Lees verder

Gezonde school

Gezonde school

Het is ons streven om naast een kwalitatieve, veilige, en gezellige school ook een gezonde school te zijn. Wij hebben ons protocol van traktaties en lunch hier al op aangepast. Verder bemoedigen wij het drinken van water. Ieder jaar besteden wij middels e...

Lees verder

Portfoliogesprekken

Portfoliogesprekken

De Corantijnschool werkt niet met traditionele rapporten of cijferlijstjes. Elk kind bouwt bij ons op school een portfolio op. Een portfolio is een verzameling zelfgemaakt werk van een leerling in één of meer vak- en/of ontwikkelingsgebieden...

Lees verder

Brede Talentontwikkeling

Brede Talentontwikkeling

We hebben niet alleen veel aandacht voor de cognitieve ontwikkeling. Op OBS Corantijn besteden we ook aandacht aan brede talentontwikkeling. Behalve een vakleraar voor bewegingsonderwijs hebben we sinds het schooljaar 2008-2009 ook een docent die muziekon...

Lees verder

Informatiebijeenkomsten

Informatiebijeenkomsten

OBS Corantijn organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten voor ouders van peuters die een schoolkeuze maken. De volgende informatiebijeenkomst is op woensdag 18 november 2020 om 9 uur op het schoolplein Op deze bijeenkomsten vertelt de directeur over ...

Lees verder

Schooltijden/vakanties

Schooltijden/vakanties

De schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur, en op woensdag van 8.30 tot 12.30 uur. Er is een korte pauze rond 10.30 uur en een lunchpauze rond 12.00 uur. De schooldeur gaat 10 minuten voor aanvang van de lessen ...

Lees verder

Voorschool

Voorschool

Voorschool en BSO AKROS Kinderopvang verzorgt de opvang buiten schooltijd op onze school. Wij werken nauw samen met AKROS, er is een goede afstemming en we zorgen voor een doorgaande leerlijn. Ook is er regelmatig overleg tussen AKROS en de directie van d...

Lees verder

BSO

Buitenschoolse opvang (BSO) de Tulp AKROS biedt buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar op de Tulp. Uw kind wordt, na schooltijd, in een vertrouwde en veilige omgeving opgevangen. De pedagogisch medewerkers bieden, aan de hand van thema&rsquo...

Lees verder

Naschoolse activiteiten

Gedurende het schooljaar vinden diverse naschoolse activiteiten (NSA) plaats. De kinderen kunnen zich opgeven voor korte cursussen van acht bijeenkomsten op het gebied van sport en spel, techniek, muziek, dans, sieraden maken, zelfverdediging, computergeb...

Lees verder

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

OBS Corantijn is een dynamische school: team, kinderen en ouders zijn voortdurend in ontwikkeling en beweging. OBS Corantijn ziet ouders als waardevolle partners in het voorbereiden van de kinderen op het voortgezet onderwijs en de huidige samenleving. O...

Lees verder

Nieuwe ouders

Voor het eerst naar de basisschool Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds vorig jaar zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Hiermee is een einde gekomen aan de verschillende ...

Lees verder


Corantijnstraat 2

1058 DD Amsterdam

020 – 618 4430

info@nullobscorantijn.nl